Na Šumpersku dokončili dvousetmetrový zkušební vrt

blank

V Zábřehu na Moravě v současnosti budují vlastní zdroj pitné vody pro celé město. Vodu z mělčích zdrojů totiž kontaminovala zemědělská činnost. Během následujících dvou let by měl být vrt napojen na vodárenskou soustavu.

U Lesnice na Šumpersku leží jeden z hlavních zdrojů pitné vody v regionu, ale studie v roce 1998 prokázala kontaminaci vody, kterou způsobila zemědělská činnost. „Kvalita vody se postupně zhoršovala a bylo nutné čerpání podzemní vody ukončit. Vznikl havarijní stav, a začala se tak využívat voda z prameniště Olšany,“ uvedl na podzim ředitel VHZ Martin Budiš. Společnost předpokládá, že voda, která se nachází dvě stě metrů pod zemí, bude vysoce kvalitní.

„Společnost VHZ má již přislíbenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ta bude činit 2,6 milionu korun, což pokryje sedmdesát procent předpokládaných nákladů. Jednou z příloh žádosti o dotaci byla hydrogeologická studie, která podrobně analyzuje situaci v dané lokalitě,“ sdělil loni předseda představenstva VHZ Petr Suchomel. Vrt také posílí zásobování sítě pitnou vodou v souvislosti s možným suchem.

Například Javorník nechal v reakci na sucho v roce 2015 vyhloubit tři nové vrty. Se stavbou vodovodů počítá také Staré Město, nové zdroje a přivaděče vody vyhlíží také Mikulovice, které nechaly už před několika lety v lesích nad obcí vyhloubit devadesátimetrový vrt.

Podle starosty Mikulovic Jiřího Šimíka se nové zdroje hloubí pro budoucí generace. Vlastní zdroj by rády měly i Dolní Studénky. Ty chtějí vybudovat průzkumný vrt v místě, které se nachází poblíž stávajícího vodojemu v části Králec. Pokud bude mít zdroj dostatečnou kapacitu, mohou vodu odebírat dolnostudénské domácnosti.

Scroll to Top