Lidé v Bravinném se těší na kvalitnější pitnou vodu

blank

SmVaK Ostrava pokračují v investicích na Novojičínsku. Od druhé poloviny září do konce roku proběhne rekonstrukce 860 metrů vodovodu a související infrastruktury za více než 8,5 milionu korun. Stáří vodovodu se datuje do roku 1976 a důvodem plánovaných prací je podle mluvčího společnosti Marka Síbrta zejména negativní ovlivňování kvality vody při současných průměrných průtocích zvýšeným obsahem železa.

„Potrubí je potřeba dvakrát měsíčně odkalovat pro zachování odpovídajících kvalitativních parametrů pitné vody. Díky výměně potrubí tak budou pít lidé ještě kvalitnější vodu, která k nim směřuje z Kružberka jako zdroje po úpravě v největší úpravně SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova,“ vysvětlil Síbrt.

Podle technického ředitele SmVaK Ostrava Martina Veselého bude nový řada položen otevřeným výkopem a půjde o potrubí z tvárné litiny v profilech DN 100 (320 metrů) a DN 80 (547 metrů). Vodohospodáři také sanují a vymění vystrojení stávajících armaturní šachty, přepojí dvacet plastových vodovodních a vymění šestnáct ocelových přípojek.

SmVaK Ostrava investují do infrastruktury na Novojičínsku 100 milionů korun

Přibližně 75 milionů korun využijí vodohospodáři na modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody na Novojičínsku. Významnou opravou projdou například vodovodní řady ve Štramberku, Příboře, Odrách, Stachovicích nebo Lichnově. Vyměněn bude také výtlačný a rozvodný řad z úpravny vody v Jakubčovicích nad Odrou do vodojemu v Heřmánkách.

Nejnákladnější akce v regionu se dočkaly Stachovice, kde bude prostřednictvím bezvýkopové technologie provedena rekonstrukce vodovodního řadu v délce 2058 metrů a související infrastruktury v hodnotě 22 milionů korun. Komplexně opraven bude dvoukomorový vodojem v Mošnově za více než deset milionů korun.

V roce 2017 SmVaK Ostrava investovaly do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku 27,5 milionu korun a 20 milionů korun do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod 33 milionů a do jejich oprav pak více než 10 milionů. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

Scroll to Top