Obce mohou díky Zelené oáze žádat o grant na veřejnou zeleň

blank

Obce, školy, spolky a další instituce mohou od 30. srpna do 31. října žádat o grant na zeleň. Cílem je návrat zeleně a vodních prvků do veřejného prostoru. Jednotliví žadatelé mohou získat 25 000 až 140 000 korun. Nadace Partnerství, která vyhlásila čtvrtý ročník grantového programu, alokovala celkem 1,4 milionu korun.

Aktivní občané a obce se stávají v posledních velmi suchých letech klíčovými hráči, kteří pomáhají zmírňovat důsledky oteplování sídel a nedostatku vody ve městech i krajině. Jejich projekty navíc kultivují zanedbané nebo opomíjené lokality a přispívají k posílení sousedských vazeb,” uvedl Tomáš Pavlík ze společnosti MOL Česká republika, která s nadací program vyhlašuje.

Finanční prostředky zamíří na tvorbu a úpravu zelených veřejných prostranství, přírodních a komunitních zahrad, péči o přírodně hodnotné lokality, jako jsou remízky, meze nebo květnaté louky či na obnovu a rozšiřování starých sadů. Granty také pomáhají s lepším hospodařením s vodou, jako je například čištění vodních ploch, sběr a využití dešťové vody, přírodě blízké úpravy drobných vodních toků, studánek a pramenů.

Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v urbanizovaném prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn. Například ochlazovat okolí za letních veder nebo zpomalovat odtok za přívalových dešťů a zadrženou vodu hospodárně využívat,” doplnil ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Více informací zde.

Scroll to Top