Nedostatek vody v celém povodí Moravy

blank

Průtoky neovlivněných toků v povodí Moravy se pohybují výrazně pod hodnotou dlouhodobého průměru pro srpen. Sucho je totiž na 78 ze 196 měřících stanic. Řekou Moravou dokonce protéká ve Strážnici jen osmina průměrného srpnového průtoku. Nedostatek vody se projevuje v celé oblasti působnosti podniku Povodí Moravy.

Sucho způsobuje v kombinaci s deficitem srážek a vysokými teplotami úhyny ryb, zákazy odběrů povrchových vod, klesající hladinu ve vodních nádržích a úbytek podzemní vody. „Vyschlé potoky, úbytky vody ve vodních nádržích nebo ve slepých ramenech řek nám lidé hlásí už od počátku června. Situaci dobře ilustruje náš hlavní tok Morava, kterým v Šumperku protéká 32 % dlouhodobého měsíčního průtoku, v Olomouci a Kroměříži 24 %, ve Spytihněvi už pouze 16 % a ve Strážnici jen 12 %. Ten pokles je způsobený velmi slabými průtoky v přitékajících řekách a potocích,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Kvůli suchu také ubývá vody v odstavených ramenech vodních toků. „Sucho se projevuje nejen na pramenech, ale obrací se na nás řada lidí, kteří využívají různá slepá či odstavená ramena Moravy k rekreaci, že si všímají výrazného úbytku vody a v souvislosti s tím také zhoršení kvality vody v těchto biotopech. To je bohužel situace, se kterou nejde nic udělat, tady pomůže pouze déšť a zmírnění srážkového deficitu. Také v těchto místech dochází k úhynům ryb, nicméně ne tak masovým jako v případě rybníků. Hladina vody v odstavených ramenech je závislá nejen na hladině podzemní vody, ale také na vodnosti a průtocích vodních toků, jak názorně demonstrují uvedené průtoky na řece Moravě,“ pokračoval Gargulák.

Sucho postihuje také velké toky. Například v povodí Bečvy průtoky klesají pod 20 % dlouhodobého měsíčního průtoku. Omezující opatření v souvislosti s nakládání s odpadními vodami vydal Přerov, Vsetín i Valašské Meziříčí. „V povodí Dyje jsou významné vodní toky nadlepšovány upouštěním vody z vodních nádrží a průtoky jsou v případě Dyje na 34 % (Trávní Dvůr), Svratky na 26 % (Židlochovice) a Svitavy na 31 % (Bílovice nad Svitavou) dlouhodobých měsíčních průtoků. Omezení či zákazy nakládání s povrchovými vodami vydaly v povodí Moravy už desítky obcí,“ doplnil mluvčí podniku Petr Chmelař.

Scroll to Top