Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu k výstavbě vodovodů a kanalizací

blank

V pondělí 20. srpna vyhlásilo ministerstvo výzvu, během které si obce a svazky obcí rozdělí 800 milionů korun. Prostředky využijí na vodárenskou infrastrukturu. Dotace je totiž určená na vybudování vodovodů, kanalizací, čistíren a úpraven vod nebo vodojemů. Alokovanou částkou chce ministerstvo zmírnit negativní dopady sucha.

„Připravili jsme dotace na omezení následků sucha. Obce si za ně mohou postavit například vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, úpravny pitných vod nebo vodojemy. Peníze mohou využít i na zkapacitnění stávajících čistíren a úpraven. Státní příspěvek ve výši 55 až 75 procent uznatelných nákladů je určený na rozšíření vodárenské infrastruktury a posílení akumulace pitné vody pro zásobování obyvatel České republiky,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Příjem žádostí začne 20. září a potrvá do 15. ledna 2019. Žadatel může díky dotaci na svůj projekt získat až 50 milionů korun. Program je plánovaný až do roku 2022 s rozpočtem 4, 8 miliardy korun. První výzvu vyhlásilo ministerstvo loni a schválilo 124 žádosti.

Scroll to Top