Hygienici kontrolovali lodě na Vltavě

blank

Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) se zaměřila na lodě na Vltavě. Hygienici kontrolovali způsob zásobování pitnou vodou a  její jakost. V souvislosti se státním zdravotním dozorem provádí HSHMP kontrolu na lodích disponujících akumulační nádrží, kterou provozovatel napouští pitnou vodou z veřejného vodovodu.

„Od března do poloviny července bylo zkontrolováno 17 lodí, na kterých byly současně s kontrolou plnění povinností provozovatele akumulační nádrže na pitnou vodu odebrány vzorky pitné vody akreditovanou laboratoří. Po vyhodnocování laboratorních protokolů bylo zjištěno, že hygienickým limitům jakosti pitné vody nevyhovělo přes 40 procent vzorků,“ informoval ředitel HSHMP Jan Jarolímek. Podle něj se v ani jednom případě neprokázalo překročení hygienického limitu ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou, který by indikoval zdravotní riziko spojené s užitím vody. Ve většině případů se jednalo o ukazatele spojené s technicko-provozními nedostatky.

Hygienici se také zaměřili na kontrolu informační povinnosti provozovatelů vůči hygienické stanici o jakost jimi dodávané pitné vody na lodích. Dále pak na obsah provozních řádů, které jsou schvalovány před zahájením činnosti. „Do tohoto okamžiku byly na základě učiněných kontrolních zjištění uloženy pokuty 30 tisíc korun, což však pravděpodobně nebude částka konečná. Vzhledem k probíhající sezóně a oblibě projížďky na lodích v letních měsíců kontroly dále pokračují,“ uzavřel Jarolímek.

Scroll to Top