Povodí Ohře: Hladina Nechranic bude ještě klesat

blank

Pro další postup prací u vodního díla Nechranice je nutné snížení hladiny vody v nádrži. Současná hladina je 265 a půl metru nad mořem. Hladina by měla být podle plánu k 5. září 2018 ještě o tři metry níže.

„V následujícím období bude zhotovitel rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu zahajovat práce přímo závislé na poloze hladiny vody v nádrži,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Podle něj půjde o zahájení bouracích prací na návodní straně pilířů bezpečnostního přelivu, dále o opravy spár návodního betonového opevnění hráze a o dokončení záchranného archeologického výzkumu.

„Informaci o prováděných pracích a o potřebě snižování hladiny jsme přinesli již v dubnu letošního roku, kdy proběhla první etapa poklesu. Od té doby jsme se pro minimální ovlivnění rekreační sezony snažili udržet hladinu na stávající úrovni co nejdéle,“ doplnil Svejkovský. Sníženou hladinu bude podnik udržovat až do konce listopadu 2018. „Hladinu však mohou významně ovlivnit i dešťové srážky, při kterých vodohospodáři operativně zajistí všechny potřebné kroky,“ konstatoval mluvčí vodohospodářů.

Ráj rybářů a rekordní výlov

Přesně 47 246 kaprů chytili rybáři během roku 2017 v nádrži Nechranice. Podle údajů Českého rybářského svazu se takovým výsledkem nemůže pochlubit žádný jiný revír. Jedná se také o nejvyšší počet ulovených kaprů v přehradě za posledních padesát let. Rekordního výsledku na Nechranické přehradě bylo dosaženo i přes to, že se hydrologická situace na Ohři zhoršila v druhé polovině loňského listopadu do takové míry, že nebylo možné snížit průtok na odtoku z Nechranické nádrže, který by rybářům usnadnil závěrečný lov.

Nechranická vodní nádrž je pátou největší nádrží v České republice a má nejdelší sypanou přehradní hráz ve střední Evropě. Výhodou nádrže Nechranice je fakt, že je natolik velká a hluboká, že umí vodu v Ohři přirozeně vyčistit, a protože převážnou část roku vytéká voda z nádrže ode dna, tak je její teplota relativně vyrovnaná. Původně byla postavena pro zásobování průmyslu a zemědělství. Později dostala i funkce protipovodňové ochrany, regulátora toku a rekreační využití.

Scroll to Top