Češi si udržitelný rozvoj spojují se zdravím a kvalitou vody

blank

Zdraví a kvalitní pitná voda jsou dvě priority, které Češi považují za nejdůležitější ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, která Česká republika přijala se všemi členskými státy OSN v roce 2015 jako základní pilíře programu rozvoje planety do roku 2030. Informoval o tom průzkum agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti.

Podle průzkumu považují Češi za nejdůležitější aspekty v rámci 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Zdraví a kvalitní život (SDG 3) a Pitná voda a kanalizace (SDG 6). Dále pak důstojnou práci, ekonomický rozvoj, mír, spravedlnosti a silné instituce. Vzrostl také počet lidí, podle kterých by se měla do plnění cílů více zapojovat vláda a soukromý sektor. Naplňování SGDs patří k hlavním tématům zasedání Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (HLPF), které vyvrcholilo v sídle OSN v New Yorku.

Středa 18. července 2018 také připadla na den, kdy by oslavil své 100. narozeniny Nelson Mandela, kterého na fóru opakovaně vzpomínali. „Během své politické kariéry připomínal Nelson Mandela světu, že pokud budeme polovinu z nás držet zpátky, nemůže se nikdo posunout kupředu. Bývalý prezident Jihoafrické republiky a bojovník proti apartheidu pokládal vzdělání za nejsilnější zbraň, kterou lze měnit svět, boj proti chudobě za projev spravedlnosti, nikoli charity. Inspirujme se v tento den jeho ideály a spolupracujme, abychom pomohli globální cíle naplnit,“ sdělila zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

Hovořilo se také o každoročním celosvětovém měřítku, SDG Indexu, který zkoumá, jak si jednotlivé země vedou v naplňování cílů. Česká republika skončila ze 156 hodnocených zemí 13. Předstihla dokonce velmoci, jako jsou Japonsko či Kanada. Doplňme jen, že Česká republika dosáhla indexu 78.7. Podle výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti má povědomí SDGs necelá třetina Čechů. Převážně se jedná o vysokoškolsky vzdělanou část obyvatelstva mezi 18 a 35 lety. „Cíl Zdraví a kvalitní život je českou populací osobně vnímán jako nejdůležitější a je zároveň považován za prioritu, kterou by měla česká vláda řešit,“ komentoval výsledky výzkumu Research & Communication Director agentury Ipsos Tomáš Macků.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce je pozitivní, že vedle státu vnímá stále větší počet lidí jako hlavní hráče při naplňování Cílů udržitelného rozvoje města a obce, vzdělávací instituce i jednotlivé občany, stejně jako spolupráci veřejného a soukromého sektoru. „Právě zapojení co nejširšího počtu subjektů je tím klíčovým nástrojem pro prosazování principů udržitelnosti do praxe,“ doplnil Brabec.

Scroll to Top