Hodonínské vodárny získaly vyjádření České geologické služby

blank

Vodohospodáři disponují materiály České geologické služby, které upozorňují na největší rizika těžby štěrkopísku u Moravského Písku. Jsou spojená s hrozbou ovlivnění kvality podzemní vody. Hodonínské vodárny patří k nejhlasitějším kritikům plánované těžby.

Oblast mezi Strážnicí a Bzencem chce využít společnost Český štěrkopísek. Nachází se zde ale čtyřicet vrtů, které zásobují vodou přes sto čtyřicet tisíc lidí. U Moravského Písku by se dle plánu mělo těžit 350 tisíc tun štěrku ročně. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje a zásobuje obyvatele Hodonínska, Břeclavska, ale i části Kroměřížska. S plánovanou těžbou nesouhlasí desítky moravských obcí a měst. Činnost těžařů podle nich může ohrozit prameniště vody.

„Je jisté, že z důvodu umístění v blízkosti jímacího zařízení si situace žádá nejvyšší pozornost. Ale stále je možné konstatovat, že těžba je možná, aniž by došlo k ohrožení veřejného zájmu na ochraně vody,“ poznamenala v březnu na půdě Senátu náměstkyně ministra životního prostředí Berenika Peštová. Obce a města jsou připraveny se bránit soudně.

„Nechápeme, proč i přes tyto poklady, které ministerstvo mělo, zůstalo jeho stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí neměnné,” diví se dnes předseda Vodovodů a kanalizací Hodonín Pavel Čejka. Vyjádřením geologů se bude zabývat obvodní báňský úřad. Ten také případně stanoví dobývací prostor pro těžbu.

Scroll to Top