Tesák: Jak se zarostlá nádrž stane přírodní památkou

blank

Spolu se svatým Hostýnem a lokalitou na Trojáku představuje Tesák jedno ze tří hlavních turistických center Vsetínsko-Hostýnských vrchů. Vede přes něj páteřní silnice propojující sever a jih, případně východ a západ této malebné oblasti.
V blízkosti tradiční turistické chaty Tesák leží také vodní plocha, o níž byste na první pohled netušili, že se jedná o přírodní památku Nádrž Tesák.

Zarostlá betonová nádrž v nadmořské výšce 690 metrů o rozměrech 17 krát 33 metrů a maximální hloubce jeden a půl, jejímž původní účelem byla pravděpodobně protipožární ochrana a možná koupání, je místem výskytu chráněného čolka horského a čolka karpatského stejně jako dalších druhů obojživelníků. Populace čolků podle přírodovědců v daném biotopu dosahují až stovky jedinců.
Jediným zdrojem vody pro nádrž jsou v současnosti srážky. Podle jejich četnosti tedy kolísá hladina vody v nádrži, která bývá málokdy zcela naplněna. Okolo nádrže bují několikametrový pás především náletových dřevin.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top