Ředitel Starobrna Ondřej Koucký: Řadíme se mezi pivovary s nejefektivnějším využitím vody

blank

Veřejností v současnosti rezonuje palčivá problematika sucha a s ním související snížené zásoby vody v některých lokalitách. Češi jsou národem pivařů a v zemi se v minulém roce vyrobilo 20 milionů hektolitrů piva. Jeho výroba patří ve spotřebě vody k náročným procesům. Zeptali jsme se proto představitelů pivovarů a zjišťovali jsme, kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebují, jestli se jich dotýkají problémy s vydatností vodních zdrojů nebo zda plánují investovat do technologií, které spotřebu vody sníží.

Pivovar Starobrno je součástí nizozemské skupiny Heineken. Ve starobrněnském pivovaru se vaří pivo od roku 1325. Podle ředitele Ondřeje Kouckého monitorují množství využité vody pomocí několika desítek průtokoměrů napojených na online systém a v celosvětovém měřítku se řadí mezi pivovary s nejefektivnějším využitím vody. Tu podnik nakupuje od Brněnských vodáren a kanalizací. Společnost také hledá další cesty k ještě efektivnějšímu využití nejcennější suroviny.

Kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebujete, jakou metodou spotřebu monitorujete? Kolik vody spotřebujete na další procesy související s výrobou (mytí obalů atd.).

Množství spotřebované vody monitorujeme pomocí několika desítek průtokoměrů napojených na online systém. Spotřebu vody vyjadřujeme v poměru vůči objemu vyrobeného piva, kde jsme v minulém roce dosáhli výsledku pod 2,8 hektolitru vody na 1 vyrobený hektolitr piva. Z toho přibližně 1 hektolitr vody je spotřebován do produktu samotného a na zbylý provoz (sanitace zařízení, mytí obalů, chladicí okruhy apod.) spotřebuje méně než 1,8 hektolitru. Tím se řadíme mezi pivovary s nejefektivnějším využitím vody nejen v České republice, ale i v celosvětovém měřítku.

Pocítil nějak pivovar sucho nebo problémy s kapacitou vodních zdrojů, které pro svou výrobu využívá?

Náš pivovar ne, protože s vodou hospodaříme velmi opatrně a nakupujeme ji od Brněnských vodáren a kanalizací, které mají stabilní a vydatné zdroje.

Investuje nebo plánuje pivovar investovat do technologií, které spotřebu vody sníží?

Ano, neustále hledáme další cesty jak dále zefektivnit využití vody a již tak velmi dobrý výsledek ještě dále posunout do naprosté špičky v mezinárodním porovnání.

Scroll to Top