Povodí Moravy: V řekách je málo vody a hodně živin, zarůstají travou

blank

Podle vodohospodářů z Povodí Moravy jsou v porovnání s dlouhodobými červnovými údaji průtoky na většině vodních toků výrazně podprůměrné a pohybují se nejčastěji v rozmezí 10 až 50% normálu. Menší vodní toky dokonce klesají až na hranici sucha. Travou zarůstají i ty vodní toky, které byly nedáno vyčištěné. Vegetace, jež roste v říčních korytech, patří k důsledkům přetrvávajícího sucha. Nízké průtoky snižují hygienickou a ekologickou funkci vodního toku.

„V důsledku sucha, kdy se v tocích vyskytují minimální průtoky až vysychání některých úseků koryt, dochází k výraznějšímu zarůstání těchto koryt travou i rákosy. Toto zarůstání často podporuje i přísun živin ze zaústění odpadních vod nebo splachů, které se nemohou v tocích dostatečně naředit. Nejde přitom o toky, které by byly zanesené a potřebovaly vyčistit či odtěžit sedimenty, ale často jde o ty, které jsme čistili v nedávné době. Nejhorší je situace v drobných vodních tocích. Situace je letos horší, protože vývoj počasí má přibližně 40 dní náskok před normálem. Aktuální stav na některých vodních tocích odpovídá stavu z loňského srpna,“ sdělil generální ředitel podniku Václav Gargulák.

Podle Povodí Moravy je příkladů celá řada. Například v řece Jihlavě čistili koryto před rokem a půl, ale dnes se nízká hladina v řece ztrácí v zelené vegetaci. Podobná situace panuje například v Kelčickém potoce, Vřesůvce a Jakubovském či Štěpánovském potoce. „Situaci pomůže vyřešit pouze dlouhodobý déšť. Další technické zásahy na tocích, kde nedávno proběhlo čištění či těžba sedimentů, k ničemu nepovede, naopak může negativně ovlivnit hladinu podzemní vody a bývá negativně vnímána ze strany orgánů ochrany přírody. V případě vyčištění s pomocí mechanizace se vegetace objeví opět během několika týdnů. Chemické postřiky jsou velmi nešetrné k životnímu prostředí a je vhodné je používat jen ve výjimečných případech – na příklad při likvidaci invazivních druhů rostlin,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top