Měšťanský Pivovar v Poličce: Kvůli suchu jsme museli dokoupit městskou vodu

blank

Veřejností v současnosti rezonuje palčivá problematika sucha a s ním související snížené zásoby vody v některých lokalitách. Češi jsou národem pivařů a v zemi se v minulém roce vyrobilo 20 milionů hektolitrů piva. Jeho výroba patří ve spotřebě vody k náročným procesům. Zeptali jsme se proto představitelů pivovarů a zjišťovali jsme, kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebují, jestli se jich dotýkají problémy s vydatností vodních zdrojů nebo zda plánují investovat do technologií, které spotřebu vody sníží.

Budova Měšťanského pivovaru v Poličce byla postavena v roce 1865 a v roce 1948 došlo k jejímu znárodnění. Po restituci a navrácení potomkům původních majitelů vznikl v roce 1994 Měšťanský pivovar v Poličce. V roce 2017 oslavil 500 let existence právovárečného měšťanstva.

Pivovar loni spotřeboval téměř půl milionu hektolitrů vody. Jako malý nezávislý pivovar pivo nepasterizuje ani neexportuje. Problémy se suchem ovšem pocítil. „Z uvedeného celkového množství musel pivovar dokoupit městskou vodu v objemu 4 770 hektolitrů, což činí 0,97 %,“ informoval jeho statutární ředitel Karel Witz. Pivovar investuje do technologií snižující spotřebu vody. „Za zmínku stojí využití takzvané předchlazovací pitné vody, která se při spílání mladiny předáním tepla ohřeje a je využívána především na varně, ale i dále v provozu. Již třetím rokem usilujeme o stavební povolení na Přístavbu dvojokruhové čistírny odpadních vod, anaerobní a aerobní,“ uvedl dále Witz.

Kolik hektolitrů vody ročně na výrobu piva spotřebujete, jakou metodou spotřebu monitorujete? Kolik vody spotřebujete na další procesy související s výrobou (mytí obalů atd.).

Roční spotřeba vody byla v loňském roce 489 560 hektolitrů. Vztaženo na prodané hektolitry vychází spotřeba na 4,26 hektolitru vody na hektolitr prodaného piva. V roce 2017 jsme v tuzemsku vystavili 114 551 hektolitrů piva. Pivo nepasterujeme a ani neexportujeme. Jsme „malý nezávislý pivovar“. V provozu jsou umístěny vodoměry. Na zdrojích a na střediscích. Měsíčně se zapisují do tabulek naměřené hodnoty.

Z uvedené celkové hodnoty se spotřebovalo v loňském roce na lahvovně 104 280 hektolitrů vody, tj. 21,3 %, na sudové stáčírně 54 540 hektolitrůvody, tj. 11,1 %. Na propírání kvasnic, sanitace a čištění ve spilce a ležáckém sklepě bylo potřeba 73 610 hl vody, tj. 15,0 %. Další spotřeba vody je například v kotelně, chlazení, vlastní dvouokruhové čistírně odpadních vod, šatnách, atd.

Pocítil nějak pivovar sucho nebo problémy s kapacitou vodních zdrojů, které pro svou výrobu využívá?

Problém sucha v posledním období (4 – 5 let) postihl i pivovar, i když v malé míře, a především v letním období. Z uvedeného celkového množství musel pivovar dokoupit městskou vodu v objemu 4 770 hektolitrů, což činí 0,97 %. Nejednalo se o vodu na vaření piva, ale o vodu na pomocné procesy. Na pivovaru používáme čtnáctimetrové kopané studně z roku 1906 a z roku 1926 na užitkovou vodu. Voda nemá jakoukoliv zvláštní ochranu kromě zdění, zakrytí a oplocení. Studny jsou na našem pozemku. V létě v nich voda občas dojde. Tehdy dochází ke spotřebě městské vody. Kromě toho používáme dostatečně hluboké artézské vrty pro varnou vodu.

Investuje nebo plánuje pivovar investovat do technologií, které spotřebu vody sníží?

Investice do technologií, které spotřebu vody snižují, se dějí průběžně. Za zmínku stojí např. využití tzv. předchlazovací pitné vody, která se při spílání mladiny předáním tepla ohřeje a je využívána především ve varně, ale i dále v provozu. Již třetím rokem se usilujeme o stavební povolení na přístavbu okruhové čistírny odpadních vod, anaerobní a aerobní. Tuto čistírnu provozujeme od roku 2006. V anaerobní části se vyčistí 80 % znečištění. V aerobní části zbývajících 20 % znečištění. V anaerobní části se vyvíjí bioplyn, kterým si naše čistírna odpadní vody na vstupu ohřívá na teploty od 30 – 35 °C. Celkem spotřebujeme 97,5 % bioplynu, zbytek je zemní plyn. V prosinci 2017 jsme obdrželi povolení na územní rozhodnutí na umístění přístavby čistírny, které nabylo v lednu 2018 právní moci.

Jedná o přístavbu kapacitně stejně vybavené čistírny odpadních vod na zhruba 100 000 hektrolitrů piva. Přístavba je zaústěná do společného odtoku. Musíme totiž za 7-10 let obnovit anaerobní reaktor UASB Biothane z Holandska. Očekávané práce jsou na delší časové období, ½ až ¾ roku. Kromě toho je třeba využívat čistírnu 7 dní v týdnu, ne jenom 4 – 5 dní.

Ilustrační foto 

 

Scroll to Top