ČEVAK vyčistily lišovský vodojem

blank

Vodohospodáři na jihu Čech kompletně vyčistili vodojem v Lišově. Nádrž o objemu 650 metrů krychlových zbavili usazenin. Ty se pravidelně tvoří na stěnách a na dně. Vodojem bylo potřeba nejprve vyprázdnit.

„Stěny komory jsme omyli vysokotlakou vodou. Zároveň jsme zkontrolovali neporušenost a stavební stav stěn. Poté se nádrž vydezinfikovala, znovu napustila pitnou vodou. Odběratelů se údržba nijak nedotkla,“ nastínili průběh prací vodohospodáři. V budoucnu by chtěli v Lišově vybudovat druhou akumulační komoru tak, aby mohla být v případě údržby podobně jako na jiných místech vždy jedna komora odstavena a druhá mohla nadále odběratele zásobovat. V druhé polovině května také ČEVAK zahájily modernizaci čistíren odpadních vod. Největší vodárenská společnost Jihočeského kraje se pustila do údržby a obnovy vodohospodářských objektů na několika místech regionu. Práce probíhají v součinnosti s jednotlivými obcemi a městy.

„Například v Dubné nejenže opravíme provozní budovy čistírny, ale čeká nás výměna aeračních elementů, které slouží k provzdušňování čištěné odpadní vody, a zároveň nerezových rozvodů vzduchu. Čistírna dostane také dvě nová dmychadla a nový řídicí systém,“ řekl vedoucí provozní oblasti Jih Miroslav Ježík ze společnosti ČEVAK. Do čistírny přitéká splašková voda z obce Dubné a také z místní části Křenovice. Na objekt je připojeno necelých 900 obyvatel. Společnost se primárně zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top