Šlapanice se zbaví ekologické zátěže díky dotačním 147 milionům

blank

Po desítkách let se hodlají Šlapanice na Brněnsku zbavit nebezpečného ekologického odpadu. Ministerstvo životního prostředí sedmitisícovému městu schválilo dotaci ve výši 147 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Šlapanice mohou začít s likvidací zamořeného průmyslového areálu ICEC. Ten dlouhodobě ohrožuje životní prostředí a zdraví obyvatel.

„Ministerstvo životního prostředí začalo jednat se Šlapanicemi zhruba před rokem a díky společným konzultacím se podařilo najít způsob, jak zařadit projekt do podpory z evropských zdrojů. Poté mohla být zahájena příprava všeho potřebného, od analýzy rizik, přes odkup areálu až po podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí. Letitý problém se tak konečně podaří vyřešit,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

S nadšením přivítala zprávu o dotaci starostka Šlapanic Michaela Trněná. „Je to pro nás obrovské zadostiučinění, protože po několika letech zamořený areál konečně přestane ohrožovat zdraví obyvatel i životní prostředí. Prakticky okamžitě bude vytvořen projekční tým tak, aby se se sanačními pracemi mohlo začít co nejdříve,“ sdělila Trněná.

Ke kontaminaci podzemních vod a půdy na území areálu bývalé společnosti ICEC Šlapanice docházelo od 30. do 70. let minulého století. Probíhala zde výroba lepenek a podlahových krytin z kamenouhelného dehtu a ropy. Ke znečištění došlo přirozeným prouděním podzemních vod podzemními inženýrskými sítěmi a původní soustavou rybníků a nádrží, do nichž byly vypouštěny fenolové vody z výroby. Částečně sanovat se povedlo areál v roce 2003 díky dotaci 85 milionů korun.

Současné zastupitelstvo areál v roce 2017 odkoupilo a zahájilo přípravu druhé etapy sanace, která zátěž definitivně odstraní. „Nápravná opatření budou zahrnovat demolici stavebních konstrukcí, výstavbu a zprovoznění drénů na okrajích areálu, odtěžení kontaminovaných zemin a podzemních konstrukcí a sanaci podzemní vody formou sanačního čerpání,“ doplnil Richard Brabec. Kromě Šlapanic získá dotaci na odstranění ekologických zátěží dalších sedm projektů. Pro tyto účely uvolní ministerstvo téměř miliardu korun.

 

Scroll to Top