Milionová pokuta pro ski areál Klínovec

blank

Česká inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložila pokutu v celkové výši 1 018 250 korun společnosti SKIAREÁL KLÍNOVEC. Firma se provinila tím, že porušila zákon o vodách. Informace přinesl portál cizp.cz.

„Od listopadu 2014 do září 2017 společnost SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o. nepovoleně odebrala 97 825 kubíků povrchových vod z vodní nádrže Háj 1, která se nachází na vodním toku Bílá voda. V minulosti měli povolení k odběru povrchových vod z této nádrže. Jeho platnost ale skončila v roce 2005,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem Jaroslav Vacek. Inspektoři navíc odhalili nedodržení minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku pod vodním dílem Háj 2, které rovněž provozuje SKIAREÁL KLÍNOVEC. Ta se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala.

Ski areály byly ale byly v zimě při odběrech vody disciplinovanější. Inspekce zkontrolovala za uplynulou sezonu desítky ski areálů. Podle výsledků je patrný významný posun v oblasti zjištěných porušení. Prověrky byly zaměřeny zejména na dodržování zákonných povinností v souvislosti s odběry povrchových a podzemních vod pro účely umělého zasněžování.

„Nejčastějším prohřeškem provozovatelů ski areálů byl odběr většího množství povrchových nebo podzemních vod, než měli povoleno vodoprávním úřadem. Případně byly porušeny závazné podmínky povolení k odběru vod. Jedná se například o neměření množství odebraných vod, nebo neosazení odběrného místa měřícím zařízením pro zachování minimálního zůstatkového průtoku ve vodním toku,“ řekl k výsledkům kontrol ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Scroll to Top