SmVaK Ostrava intenzivně pracují na Opavsku

blank

Vodohospodáři SmVaK Ostrava zaměřili svou pozornost také na Opavsko, kde se rozběhla řada staveb v menších obcích a městech. Modernizace vodovodní sítě probíhají například v Háji ve Slezsku, Klokočově, Malých Hošticích, Vítkově, Hradci nad Moravicí nebo Velké Polomi. Významná stavba probíhá také v Opavě na Krnovské ulici.

Ve Vítkově například SmVaK Ostrava vymění 685 metrů ocelových rozváděcích řadů za potrubí z tvárné litiny s vnitřní výstelkou. Akce musí probíhat v koordinaci se Správou silnic Moravskoslezského kraje. Ta se rozhodla opravit komunikaci II/442, ve které je umístěna infrastruktura pro dodávky pitné vody. Stavební práce by v tomto případě měly skončit do léta.

V Hradci nad Moravicí v ulicích Zámecká a Městečko probíhá modernizace litinových rozváděcích řadů z počátku sedmdesátých let minulého století. Na vině je nevyhovující technický stav. Vzhledem k aktuálním potřebám a silné inkrustaci je nevyhovující také potrubí, na které je napojeno asi 500 obyvatel, dvě školy, areál zámku a objekty občanské vybavenosti.

„Bude rekonstruováno celkem 473 metrů řadu a související infrastruktury. Přepojíme například šestnáct přípojek. Stavba bude prováděna částečně otevřeným výkopem, částečně ale také bezvýkopovou technologií – řízeným protlakem a berstliningem, kdy je nové potrubí zataženo do toho stávajícího, u nějž současně dochází k jeho destrukci. Zhruba polovina potrubí bude z tvárné litiny s vnitřní výstelkou, polovina z vysokohustotního polyetylenu,“ sdělil technický ředitel společnosti Martin Veselý. Akce za 5,3 milionu korun bude hotová do září.

Do prázdnin skonči rekonstrukce vodovodních řadů v Klokočově a v Háji ve Slezsku. V hájecké Sokolské ulici si modernizace litinového rozváděcího řadu z padesátých let minulého století vykazující zvýšenou poruchovost vyžádá 1,4 milionu korun. V Klokočově bude pro změnu zrekonstruováno 410 metrů poruchového ocelového vodovodu z druhé poloviny sedmdesátých let minulého století, z čehož více než 120 metrů bude provedeno bezvýkopovou technologií a 230 metrů potrubí bude funkčně zrušeno. V tomto případě přesáhnou náklady milion korun.

SmVaK Ostrava v roce 2018 proinvestují na Opavsku 110 milionů korun. Řada významných projektů bude dokončena, nebo naopak zahájena. Přes 36 milionů korun zamíří v regionu do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Jedná se o projekty s celkovým rozpočtem přes 120 milionů korun, které již probíhají, nebo se na nich bude pokračovat v dalších letech. Společnost je největším dodavatelem pitné vody ve více než milionovém Moravskoslezském kraji.

Scroll to Top