Povodí Moravy se zúčastnilo cvičení Povodeň 2018

blank

16. – 18. května 2018 proběhlo krajské cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení Povodeň 2018. Do akce se s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Krajským úřadem Olomouckého kraje, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Českým hydrometeorologickým ústavem, Městským úřadem Zábřeh, Městským úřadem Mohelnice a Městským úřadem Litovel zapojili také vodohospodáři podniku Povodí Moravy. Informoval o tom mluvčí podniku Petr Chmelař.

Cvičení Povodeň 2018 odstartovala výstraha ČHMÚ. Podle ní hypoteticky přicházely extrémní srážky s předpokládanými úhrny 100 až 150 milimetrů za 24 hodin. Vodohospodáři z Povodí Moravy poté cvičně informovali Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje se skutečností, že menší toky nejsou schopny množství vody odvádět, dochází k jejich rozlivům a zaplavování objektů. Následně došlo k dosažení I., II. i III. stupňů povodňové aktivity, s čímž souvisela aktivace povodňových komisí a krizových štábů. 

Díky cvičení si zainteresované složky a organizace mohly procvičit vzájemnou spolupráci a připravenost a prostředky sloužící k předávání informací a koordinaci kroků vedoucích k minimalizaci škod způsobených povodní. „Přestože se v poslední době skloňuje především sucho, představují povodně pořád nebezpečný jev, se kterým je potřeba počítat a umět na něj reagovat. Proto jsme se také cvičení zúčastnili s plnou vážností i nasazením,” sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Ocenil také profesionalitu a úroveň spolupráce mezi všemi zúčastněnými složkami. „Pravidelný trénink a vědomí, že podobná živelná katastrofa může přijít kdykoliv, vytváří dobrý předpoklad pro minimalizaci případných škod na zdraví a majetku obyvatel měst a obcí,” uzavřel Gargulák. Celkem se do akce zapojilo asi 300 osob. Na základě pozorování a poznatků budou vyhodnoceny přínosy i nedostatky cvičení.

Scroll to Top