MŽP ČR: Řekněte si o Dešťovku

blank

Česká republika zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let a prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace. Ta se negativně promítá i do stavu podzemních a povrchových vod. Ministerstvo životního prostředí znovu upozorňuje na dotační program Dešťovka a městům posílá 1,8 miliardy z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí spustilo pilotní program Dešťovka v dubnu 2017 a majitelé rodinných a bytových domů si dotace v celkové výši 110 milionů korun rozebrali během několika hodin. Ještě loni spustil Státní fond životního prostředí ČR druhé kolo a alokoval dvojnásobné množství peněz. Polovina částky zamířila do lokalit, které jsou dlouhodobě postižené suchem.

„Příjem žádostí o dotace z druhého kola programu Dešťovka stále probíhá. Kdo nemá v době sucha čím zalévat a zároveň chce ušetřit, neměl by váhat. V posledních týdnech evidujeme nárůst odeslaných i rozpracovaných žádostí a vyhrazené finance postupně ubývají. V současnosti zbývá dočerpat zhruba 130 milionů korun,“ řekl k aktuálnímu stavu ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dešťovka podporuje tři základní systémy. Mezi ně patří nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti. „Dešťovka pokryje domácnosti až polovinu výdajů na zavedení systému využívající srážkovou či odpadní vodu, což může být podle zvolené varianty až 105 tisíc korun,“ pokračoval ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podle Brabce nádrže na srážkovou vodu majitelé domů ocení zejména při přívalových deštích, které jsou v jarních a letních měsících častější než v jiných obdobích. „Voda z nich se do vyschlé půdy vsakuje jen těžko, zatímco nádrže na vodu naplní a vodu lze používat ještě několik týdnů poté. Nejenom, že domácnosti ušetří díky nižší spotřebě, ale v domácnostech bude voda díky nádržím dostupná i v suchých obdobích,“ uvedl dále Brabec.

V druhém kole Dešťovky bylo zatím přijato 2 297 žádostí za 110 milionů korun a dalších 547 žádostí za 25 milionů je rozpracováno. Schváleno je 1 672 žádostí za 79 milionů korun, z toho 79 žádostí za 2,2 milionu již bylo vyplaceno. Největší zájem fond registruje o dotované systémy na srážkovou vodu určenou pro splachování a současně zalévání zahrady, o které mohou žádat lidé z celé země. I z těch, které nejsou postižené suchem. Příspěvek na systém zachytávající srážkovou vodu a využívat ji například na zalévání či jako vodu užitkovou ve veřejných budovách mohou také školy, nemocnice, úřady, příspěvkové a neziskové organizace. „Ve velké Dešťovce podporujeme různé systémy určené k hospodaření s vodou ve veřejných zařízeních, například podzemní nádrže a jímky na shromažďování srážkové vody využívané pro veřejnou potřebu, zelené střechy u veřejných budov, vodou propustné povrchy, zasakovací pásy u parkovišť nebo úpravu koryt vodních toků protékajících obcí či různé vodní prvky protipovodňové ochrany jako bezpečnostní přelivy hrází, suché a polosuché poldry, nebo vsakovací či retenční nádrže,“ doplnil Brabec.

Scroll to Top