Liberečané se obávají o ztrátu vody ze studní

blank

V severních Čechách je znovu aktuální téma potenciální ztráty vody. V tomto případě však nikoliv v souvislosti s rozšiřováním hnědouhelného dolu Turów v Polsku, ale kvůli plánované akci Povodí Labe v Liberci. Pod hrází harcovské nádrže podnik vybuduju během její rekonstrukce tunel. Lidé se bojí o vodu. Podobná situace už se v minulosti odehrála v sousedním Jablonci nad Nisou.

Všechny studny a vrty u rodinných domů v okolí půl kilometru od harcovské přehrady bude mapovat ostravská společnost AZ Geo. „Pokud má někdo u domu studnu či vrt, změříme tam výšku hladiny podzemní vody, popřípadě odebereme vzorky ve třech kolech měření. Výsledky se použijí výhradně pro zpracování hydrogeologického posudku,“ uvedl pro idnes.cz ředitel AZ Geo Luboš Štancl.

Společnost naměřená data využije k posouzení stavu podzemní vody s ohledem na stavbu tunelu pod hrází. „Když navíc budeme vědět, kde se jaké studny nacházejí a kolik je v nich vody před samotnou stavbou, výrazně to sníží riziko případných budoucích střetů zájmu po dostavbě podzemní štoly,“ pokračoval Štancl. Povodí Labe již obdobnou situaci řešilo v roce 2000 v Jablonci nad Nisou po realizaci injektážní štoly pod hrází přehrady Mšeno. Někteří majitelé studen tam totiž o vodu po stavbě přišli úplně.Ta se pak do studen postupně vracela.

„Studnu máme, ale používáme z ní vodu jen na zalévání zahrady. Jsem zvědavý, jestli tunel nějak výšku hladiny ovlivní. Tím, že jsme tady ve stráni nad přehradou, tak je to vcelku možné,“ sdělil jeden z Liberečanů z Blahoslavovy ulice, která se nachází v blízkosti harcovské přehrady. Vodohospodáři chtějí tunel postavit zejména pro další průběh oprav hráze.

Ještě letos bude přehrada otevřena veřejnosti a zájemci se tam mohou koupat. Poté bude dva roky nepřístupná. „Je třeba zbavit přehradu technických neduhů, přece jenom jde o staré dílo, které už zásadní rekonstrukci vyžaduje. Opravy budou náročné právě s ohledem na její stáří a technologie, které se už dnes nepoužívají,“ řekl v únoru ředitel závodu Jablonec nad Nisou Povodí Labe Bohumil Pleskač.

Liberecká přehrada je schopna zadržet 630 tisíc kubíků vody. Dnes slouží především jako rekreační místo pro obyvatele Liberecka, ačkoliv byla původně navržena pro ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro průmyslové potřeby. Opravy se budou týkat hráze i podloží. Vzniknou také nové spodní výpusti a bude upravena kaskáda s přelivy a rovněž vstupní část, kterou přitéká voda do přehrady. V roce 2019 bude nádrž bez vody, protože se musí odstranit nánosy bahna ze dna.

„Slibujeme si od toho čistější vodu. I když vyhráno bude, až se podaří odkanalizování celé zástavby podél Harcovského potoka nad přehradou. Ta dnes není napojena na kanalizační síť a vše teče do nádrže. Na tomto projektu pracujeme se Severočeskou vodárenskou společností a Severočeskými vodovody a kanalizacemi,“ uvedl před dvěma měsíci primátor Liberce Tibor Batthyány. Náklady na kompletní rekonstrukci se odhadují na 300 milionů korun.

Scroll to Top