Povodí Odry: Raškovice chrání devět spádových stupňů na Mohelnici

blank

Státní podnik Povodí Odry pro ochranu zástavby v Raškovicích na Frýdecko-Místecku před velkou vodou a vodní erozí obnovil dalších pět spádových stupňů. Stavební náklady se pohybovaly kolem 19 milionů korun. Tři miliony korun poskytl ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. Informovala o tom mluvčí podniku Šárka Vlčková.

Na území Raškovic ústí do Morávky řeka Mohelnice. „V minulosti bylo na řece vybudováno 19 spádových objektů, které stabilizují koryto řeky, a tím chrání okolní zástavbu proti účinkům velké vody a vodní erozi. Po letech provozu bylo nutné spádové objekty na Mohelnici obnovit. Soustavná rekonstrukce stupňů započala směrem od ústí proti proudu v roce 2015 a 2016, kdy byly obnoveny 4 stupně s nákladem přes 12,6 milionu korun. Další stavební práce probíhaly na pěti spádových objektech, což představuje stavební náklad přesahující 19 milionů korun,“ uvedla Šárka Vlčková. Podle vodohospodářů se předpokládá, že modernizace druhé poloviny stupňů proběhne v letech 2018-2020 nákladem dalších 35 milionů korun.

Oprava spádových objektů spočívala ve vybourání celé poškozené části a vybudování nové železobetonové konstrukce. Ta byla poškozena lomovým kamenem. „Kameny v přelivné části spádového objektu byly k betonové konstrukci kotveny pomocí sklolaminátových tyčí. Dno vývaru tvoří zához z lomového kamene s prolitím betonem tak, aby od vrchní plochy kamene zůstalo 20 centimetrů bez prolití jako možný úkryt pro ryby a vodní živočichy. Vývar je ukončen závěrným prahem, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, a stejně jako samotný spádový objekt je obložen lomovým kamenem. Ve střední části prahu je vytvořena kyneta umožňující soustředěný odtok z vývaru stupně,“ vysvětlil Vlčková. U spádových objektů pak byla u břehu vybudována migrační rampa, která je tvořena betonovou deskou, nad níž je proveden podklad z betonu, do kterého byly zapuštěny kameny tvořící dno rampy.

V roce 2018 Povodí Odry proinvestuje 435 milionů korun. Více než polovina alokované částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechybí ani finanční podpora projektů v některých městech a obcích. Zvláštní kapitolou jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Na prevenci a opravy vodních děl uvolní podnik zhruba 103 milionů korun. Státní podnik Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží, provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top