Den otevřených dveří 2018 pohledem ČHMÚ

blank

Český hydrometeorologický ústav uspořádal na všech svých profesionálních pracovištích Den otevřených dveří. Akce se konala v sobotu 24. března 2018 při příležitosti Světového meteorologického dne a Světového dne vody. Počasí akci podle pořadatelů přálo a přilákalo velký počet návštěvníků. Bylo možné se seznámit s kompletním spektrem činností ČHMÚ – meteorologie a klimatologie, hydrologie povrchových i podzemních vod, ochrana čistoty ovzduší. Světový den vody se koná každoročně k upoutání pozornosti na význam vody a potřebu obhajovat udržitelné nakládání s vodními zdroji. Tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Oslavy jsou spojeny s množstvím akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit mnohdy jinak nepřístupná místa spojená s vodou. 

Kompletní fotogalerie z akce zde. 

Scroll to Top