Syner VHS Vysočina staví vodojem s rozhlednou a galerií

blank

U severočeských Ohrazenic poblíž Turnova vyroste vodojem, jenž zbaví vodu nadlimitního manganu. Jeho součástí bude rozhledna a galerie. Třicetimetrová stavba ve tvaru fotbalového poháru FIFA se má stát monumentem regionu. Věžový zásobník pojme 150 tisíc litrů vody. Informoval o tom deník MF Dnes. 

Výstavbou nejmodernějšího vodního díla na Turnovsku se změní režim zásobování pitnou vodou v oblasti. Bude odstraněn nežádoucí mangan, který se do vodojemu dostává ze zdroje v Rakousích. Podle šéfa VHS Turnov Milana Hejduka jde o technicky náročné dílo. „Stavaři budou muset být odborně velmi zdatní, kupříkladu na svařování šestiúhelníkových plátů, z nichž je tvořena kupole, jsme museli najmout člověka, co svařuje v atomových elektrárnách,” podotkl Milan Hejduk. VHS Turnov je také investorem stavby.

Stavba ve tvaru poháru FIFA

„Počítá se s tím, že několikrát do roka bychom vodojem zpřístupnili lidem jako rozhlednu. Je to sice vodohospodářské dílo, které neumožňuje fungovat stále v režimu rozhledny, ale například při dnech otevřených dveří bychom to dokázali zajistit,” uvedl ohrazenický starosta František Novák. Tvar vodojemu bude připomínat fotbalovou trofej FIFA. Jeho podobu vybrala prostřednictvím ankety veřejnost. Dokončení akce za 68,9 milionu korun se plánuje na červen 2019.

Pomohou dotace

„Jde o aktuálně největší stavbu z veřejných zdrojů na Turnovsku. Tak ohromné finanční prostředky se opět podařilo sdružit od více partnerů. Největší podíl 29 milionů bude hrazen z evropských a národních zdrojů z prostředků Operačního programu Životní prostředí. Jen o málo menší část peněz uhradí z vlastních zdrojů investor. Na akci také významně přispějí Město Turnov, obec Ohrazenice a Liberecký kraj, čehož si velmi vážíme,” pokračoval Milan Hejduk. S akcí souvisí také rozšíření vodohospodářské infrastruktury o 3,9 kilometru rozváděcích řadů a potrubí, které zásobují vodou průmyslovou zónu Vesecko.

Rekonstrukce dalšího klíčového objektu

Podle projektantů pozitivně pocítí celou výstavbu hlavně obyvatelé Turnovska, kterým poteče kvalitnější voda. K další klíčové investici VHS Turnov za 45 milionů korun patří modernizace úpravny vody v Nudvojovicích. Její součástí je šest vrtů vybudovaných mezi lety 1967 až 1982. Nacházejí se však v záplavovém území a v minulosti docházelo k znečištění zdrojů. Nudvojovická úpravna patří k jednomu z dvou hlavních zdrojů pitné vody pro Turnov a okolní obce. Voda z ní míří do vodojemů v Károvsku a Ohrazenicích.

Scroll to Top