Lesy ČR do vodohospodářství investují 300 milionů

blank

Státní podnik Lesy ČR spravuje zejména drobnější vodní toky a vodní díla. Letos chce do jejich obnovy či údržby uvolnit 300 milionů korun. Informovala o tom mluvčí Eva Jouklová.

Například na Znojemsku již podnik opravil pět vodních nádrží. Stavby, které si vyžádaly 11 milionů korun, skončily loni v říjnu. U nádrží Tvarůžek, Pod Tvarůžkem, Lechovice a Višňové lesy obnovily těleso hráze, u vypouštěcích a bezpečnostních objektů i jejich retenční prostor. Podle vedoucího správy toků v povodí Dyje Pavla Hopjana byla také v dlouhodobě špatném technickém stavu také nádrž Lišný.

„Opravili jsme zemní hráz i výpustný objekt, stabilizovaly se svahy, zátopu už nezanáší sedimenty a nezarůstá orobinec,“ řekl Hopjan. Zároveň se vytvořily izolované vodní tůně. „V nich se mohou rozmnožovat a žít obojživelníci a bezobratlí živočichové a mohou na nich hnízdit i některé druhy vodního ptactva,“ doplnil Hopjan.

Díky projektu se zlepšily odtokové poměry, vodní režim a mikroklimatické podmínky v přilehlém území. Lesy ČR spravují v České republice více než 48 tisíc kilometrů toků. V roce 2017 modernizovaly infrastrukturu za 200 milionů korun, rok předtím to bylo 120 milionů korun.

Scroll to Top