Hydropol dodá dvě vodní elektrárny do Walesu a Velké Británie

blank

Česká společnost Hydropol Project & Management získala dvě zakázky na stavbu vodních elektráren, které budou součástí jezerního rezervoáru Elan Valley, jenž zásobuje pitnou vodou anglický Birmingham a Swensea ve Walesu. Akce bude zahrnovat dvě elektrárny se čtyřicetimetrovými spády a s výkonem zhruba 1,5 megawattů u každé z nich.

,,Vzhledem k rozmachu výroby energie z obnovitelných zdrojů v posledním století a k přísným enviromentálním omezením představují nové projekty ve Walesu velkou výzvu. V Evropě totiž již nezbývá mnoho dalších využitelných lokalit. Právě v tomto vývoji, stejně jako v developmentu nízkospádových vodních elektráren, se ukrývají zkušenosti a schopnosti Hydropolu,“ uvedl generální ředitel společnosti Jan Tošnar.

Hydropol nedávno dokončil například vodní elektrárnu o výkonu 2 MW zadavateli Liberian Agriculture Company. Akce byla koncipována jako součást elektrifikace jedné z kaučukových plantáží v Africe prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. V současnosti společnost realizuje podobnou zakázku také v Kamerunu.

,,V posledních letech jsme svědky velkého rozvoje obnovitelné energie. Jsme rádi, že jsme se jako Hydropol mohli nejen aktivně podílet na tomto rozkvětu, ale že jsme také mohli toto odvětví ovlivňovat a přinášet našim klientům zajímavá zhodnocení jejich investic,“ doplnil Tošnar. Hydropol patří k předním světovým developerům hydroenergetických staveb a za posledních dvacet let má na kontě na čtyřech kontinentech zhruba 80 projektů.

Scroll to Top