Nový Jičín nabídne až 40 tisíc korun na domovní čistírny

blank

Až 40 tisíc korun na domovní čistírny a 50 tisíc korun na ekologické vytápění domů nabízí Nový Jičín prostřednictvím dvou připravovaných dotačních programů, které jsou zaměřeny na zlepšení životního prostředí ve městě.

Dnes už je jasné, že o prostředky na kotle budou moci žádat už v druhé polovině letošního roku lidé v místní části Kojetín a finanční podporu na výstavbu domovních čistíren odpadních vod získají obyvatelé těch lokalit, kde není možné čistit splaškové vody centrálně. V tomto případě se jedná například o Bludovice nebo Blaník.

Od 16. října 2018 je možné získat finanční prostředky na domovní čistírny odpadních vod přes Státní fond životního prostředí. MŽP na podzim na zlepšení čištění splaškových vod prostřednictvím domácích čistíren vyhradilo 200 milionů korun, což je dvojnásobek alokované částky, kterou poskytlo při pilotní výzvě v roce 2016. Podle kapacity čistírny se výše příspěvku pohybuje od 100 do 240 tisíc korun. Na příspěvek mají nárok obce, dobrovolné svazky obcí nebo společnosti vlastnění z více než 50 % obcemi, městy a dalšími veřejnoprávními subjekty. V České republice je odkanalizováno zhruba 85 procent obyvatel.

Scroll to Top