Nov√° ńćist√≠rna odpadn√≠ch vod na ńĆeskokrumlovsku

blank

҆estn√°ct milionŇĮ korun bude st√°t nov√° ńćist√≠rna odpadn√≠ch vod, kterou stav√≠ v¬†mńõstysi Besednice na ńĆeskokrumlovsku. ‚ÄěDosluhuj√≠c√≠ syst√©m nahrad√≠ zbrusu nov√° mechanicko-biologick√° ńćist√≠rna, do kter√© budou sv√°dńõny veŇ°ker√© odpadn√≠ vody. Mohou tak b√Ĺt efektivnńõji zbaveny neńćistot a neŇĺ√°douc√≠ch l√°tek,” uvedl technick√Ĺ Ňôeditel spoleńćnosti ńĆEVAK JiŇô√≠ Lipold. Informoval o tom den√≠k Pr√°vo.¬†

Mluvńć√≠ spoleńćnosti Jitka Kram√°Ňôov√° sdńõlila, Ňĺe automatick√© ńćesle nov√©ho syst√©mu zachyt√≠ hrub√© plovouc√≠ neńćistoty na pońć√°tku ńćiŇ°tńõn√≠. ‚ÄěV takzvan√©m lap√°ku vodohospod√°Ňôi zachyt√≠ p√≠sek, kter√Ĺ naopak kles√° ke dnu, a usazovac√≠ n√°drŇĺe se postaraj√≠ o to, aby z vody zmizely dalŇ°√≠ nerozpuŇ°tńõn√© l√°tky. Biologick√° linka pak vyuŇĺije mikroorganismy k tomu, aby z odpadn√≠ vody odstranily organick√° zneńćiŇ°tńõn√≠, dus√≠k a fosfor,” Ňôekla Kram√°Ňôov√°.

Cel√Ĺ proces n√°slednńõ dokonńć√≠ dosazovac√≠ n√°drŇĺe, odkud se bude zpńõt do pŇô√≠rody vracet jiŇĺ ńćist√° voda. V√Ĺstavba ńćist√≠rny by nemńõla omezit chod Besednice. ‚ÄěHotovo by mńõlo b√Ĺt letos v l√©tńõ, kdy se budou moci i ty besednick√© dom√°cnosti, kter√© dosud vyuŇĺ√≠vaj√≠ septiky, pŇôipojit¬†na kanalizaci,” upozornil starosta Jaroslav Klein. ńĆist√≠rna je podle nńõj Ň°etrn√° k¬†pŇô√≠rodńõ a nezbytn√° pro dalŇ°√≠ rozvoj Besednice. Zhruba 11,5 mili√≥nu z n√°kladŇĮ pokryj√≠ st√°tn√≠ a krajsk√° dotace.

 

Scroll to Top