SOVAK ČR: Světový den vody 2018

blank

Světový den vody (SDV) se slaví každoročně 22. března. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů tento den za svátek vody vyhlášen. Mottem pro rok 2018 je Nature for water. V České republice se organizace oslav ujal Svaz vodního hospodářství České republiky, který pořádá profesní a kulturní akce společně s ministerstvy zemědělství a životního prostředí a SOVAK ČR.

Tradiční odborné setkání vodohospodářů proběhne dopoledne 22. března v Kongresovém centru Praha a v podvečer téhož dne se uskuteční společenský večer se slavnostním koncertem v prostorách Břevnovského kláštera. Obě akce jsou neveřejné, jen pro pozvané účastníky. Oslavy se uskuteční za podpory partnerů oslav. Základní informace k organizaci poskytne Ing. Jan Plechatý (plechaty@vrv.cz, tel.: 605 262 947). Organizačním pracovníkem pro kulturní akci oslav Světového dne vody je Sylvie Plechatá (plechata@vrv.cz, tel.: 731 412 641).

Převzato z portálu sovak.cz. 

Scroll to Top