Technickým projektem roku 2017 je unikátní vodní elektrárna z VUT Brno

blank

Odbor fluidního inženýrství Viktora Kaplana z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pod vedením profesora Františka Pochylého se může pyšnit Cenou inženýrské akademie za vynikající realizovaný technický projekt. Porota ocenila instalaci nového typu vírové turbíny na MVE Želina poblíž Kadaně. Ta dokáže efektivně a ekonomicky využívat i malé spády vody pro výrobu elektrické energie.

Malé vodní elektrárny mají pro Českou republiku významný potenciál. V zemi jich je dostatečné množství a pro rozvoj nepotřebují tak velké investice, jako je tomu v případě větších vodních děl. Odborný univerzitní tým vyvinul násoskovou turbínu, která umožňuje získávat energii na jezech, starých náhonech, nebo dokonce v tepelných elektrárnách při využití chladicí nebo odpadní vody. Turbína již v České republice získala patentovou ochranu.

„Naše snaha vyvinout nový typ turbíny pro vodní toky s nízkým spádem začala už v roce 2000. Cena Inženýrské akademie je tak oceněním sedmnácti let práce kolektivu zaměstnanců, ale i doktorandů a studentů odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana,“ uvedl vedoucí výzkumného týmu František Pochylý z Odboru fluidního inženýrství Viktora Kaplana FSI VUT v Brně.

Díky spolupráci týmu se společností ČEZ byl návrh doveden až k realizaci a aplikaci na MVE Želina, kde funguje od léta 2016. „Naše měření ve fázi vývoje turbíny ukazovaly, že budeme schopni dosáhnout výkonu požadovaného investorem. To potvrdil také reálný provoz. Turbína má také vyšší průtočnost, je tedy schopná vyvinout vyšší výkon i na říčních tocích od spádu jednoho metru. Její výhodou je také jednoduchost a nízké investiční náklady, takže je vhodná zejména pro malé investory,“ popsal František Pochylý. O turbíny je kromě České republiky zájem i v Indii.

Foto, zdroj: volty.cz 

Scroll to Top