Zpráva o stavu vodního hospodářství v České republice za rok 2016

blank

Publikace označovaná jako Modrá zpráva informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích. Modrá zpráva je významná vodohospodářská ročenka, kterou společně připravuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí již 20 let.

Zpráva je k dispozici zde. 

Scroll to Top