Zpr√°va o stavu vodn√≠ho hospod√°Ňôstv√≠ v ńĆesk√© republice za rok 2016

blank

Publikace oznańćovan√° jako Modr√° zpr√°va informuje o stavu vodn√≠ho hospod√°Ňôstv√≠ v roce 2016 a pod√°v√° pŇôehled o dlouhodob√©m v√Ĺvoji vodn√≠ho hospod√°Ňôstv√≠ ve sledovan√Ĺch ukazatel√≠ch. Modr√° zpr√°va je v√Ĺznamn√° vodohospod√°Ňôsk√° rońćenka, kterou spoleńćnńõ pŇôipravuje Ministerstvo zemńõdńõlstv√≠ a Ministerstvo Ňĺivotn√≠ho prostŇôed√≠ jiŇĺ 20 let.

Zpráva je k dispozici zde. 

Scroll to Top