Do řek tečou z čistíren odpadních vod i antidepresiva

blank

Pstruzi jsou v tocích, kam vytékají vyčištěné vody z čistíren odpadních vod, ovlivňováni psychoaktivními látkami, které se tam dostávají. Ukázal to výzkum Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

„Vodní organismy, které žijí v tocích, do nichž ústí čističky, jsou psychoaktivním látkám vystaveny celý život a koncentrace těchto látek v jejich těle může ovlivňovat jejich metabolismus i chování,“ uvedla Kateřina Grabicová z Laboratoře environmentální chemie a biochemie fakulty rybářství a ochrany vod.

Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli látky z čistíren působí na ryby. „Domníváme se, že ovlivnění chování může v kombinaci s dalšími vlivy způsobovat velmi významné změny v populacích volně žijících ryb i obecně ve vodních ekosystémech. Ryby mohou například projevovat menší bázlivost a neukrýt se včas před predátorem,“ sdělila dále Grabicová. Psychoaktivní látky se v nejvyšší míře objevily v játrech a ledvinách pstruha.

K podobným výsledkům však dospěli i vědci v zahraničí. Podrobná studie v řece Niagaře ukázala znepokojivé výsledky. V rybích tělech našli věci 22 medikamentů, mnohé z nich byla antidepresiva. V řece se nacházejí i ryby, které lidé loví a konzumují. Středisko pro zdravotní statistiku v USA zjistilo, že se v minulých letech zvýšila spotřeba antidepresiv mezi Američany o 400 %. Do Niagary vypouštějí vody čistírny odpadních vod z okolních měst.

Scroll to Top