Oldřich Vlasák pro vodarenstvi.cz: Vodohospodářství by pomohla centralizace

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR bylo pořadatelem konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, která se konala 7. a 8. listopadu v Ostravě. Ředitel SOVAKu Oldřich Vlasáku zastává názor, že je české vodárenství až příliš sektorově rozděleno. 

„Jednotlivá ministerstva by si měla uvědomit, že k dalšímu zlepšení ve vodohospodářské oblasti lze přispět partnerským přístupem,“ uvedl Oldřich Vlasák. SOVAK by měl být podle něj přítomný už při přípravě legislativy.

„V současnosti využíváme kontaktů prostřednictvím svazků měst a obcí a připravujeme se na spolupráci v rámci Hospodářské komory ČR, které jsme se před nedávnem stali členy. To nám umožní připomínkovat legislativu formálně,“ pokračoval ředitel sdružení.

Oldřich Vlasák upozornil na skutečnost, že je tuzemské vodárenství rozděleno do mnoha sektorů. „Do oblasti vody zasahuje nejméně pět ministerstev a jejich součinnost není koordinována. V tomto případě bychom uvítali určitý druh centralizace. Například pokrytí vodárenství jedním ministerstvem,“ nahlédl do možné budoucnosti Oldřich Vlasák a doplnil, že řešením rozhodně není atomizace oboru. Ukázal to podle něj i benchmarking.

„Zejména menší provozovatelé mají problém s trvalým udržením stavu a následnou obnovou vodohospodářské infrastruktury. Mají také problémy, když je sucho. Optimální by bylo sdružování. Větší společnost v regionu by vzala pod křídla menší a kvalitu provozu by ideálním způsobem doplnila,“ uzavřel Vlasák.

Foto: Euroskop

Scroll to Top