Povodí Labe: Vydání územního rozhodnutí pro poldr v Mělčanech už nic nebrání

blank

Po ročním řízení obdržel projekt výstavby suché nádrže v Mělčanech na Rychnovsku výjimku týkající se omezení kvůli přítomnosti chráněných druhů rostlin a živočichů. Povodí Labe předpokládá, že stavební úřad definitivně rozhodne do konce roku.

V roce 2018 to bude dvacet let, od té doby co Rychnovsko postihly ničivé povodně. Velká voda nejvíce zasáhla obec Pohoří, kde vytopila drtivou většinu z 230 domů. Obyvatele příliš neochránila ani protipovodňová hráz. Devatenáct let se nemohlo Povodí Labe dohodnout s ochránci přírody na přijatelné variantě stavby nádrže, která by velkou vodu v případě potřeby zadržela. Nyní našly obě strany společnou řeč v podobě suchého poldru s migračním zprůchodněním hráze.

„Složitý proces územního řízení trvá již více než tři roky a nyní už snad budou obyvatelé podél řeky Dědiny blíž reálné ochraně před povodněmi. Neprodleně po vydání rozhodnutí budou také zahájeny práce na zpracování dokumentace pro stavební povolení a bude zahájeno majetkoprávní vypořádání s jednotlivými vlastníky a spoluvlastníky pozemků či staveb dotčených výstavbou poldru,“ stojí v tiskové zprávě Povodí Labe. Podnik předpokládá, že by samotná stavba měla být zahájena v roce 2019 a dokončena do dvou let.

Klíčovou roli má stavební úřad v Dobrušce. „Udělení výjimky ze zákazu vítáme. Jsem rád, že se příprava poldru opět pohne kupředu. Naše město kroky vedoucí k ochraně našich obyvatel od začátku plně podporuje,“ uvedl starosta Dobrušky Petr Lžíčař.

Poldr v Mělčanech bude mít jako primární funkci zachycení povodňové průtoky a protipovodňovou ochranu Dobrušky a dalších sídel podél toku Dědiny až po soutok s Orlicí. Výstavba suché nádrže Mělčany bude hrazena z dotačního programu ministerstva zemědělství Prevence před povodněmi. Předpokládané stavební náklady jsou 450 milionů.

 

 

 

Scroll to Top