Podzimní číslo vodařského čtvrtletníku SmVaK Ostrava

blank

Letošní třetí vydání magazínu SmVaK Ostrava je dostupné čtenářům. Ti se mohou dozvědět například informace o historii odvádění a čištění odpadní vody v regionu, se kterým byla a je spjata činnost společnosti. Exkurz do historie čtenáře obohatí o to, jak se v souvislosti s rozvojem průmyslu na Ostravsku budovala kanalizační síť a čistírny odpadních vod.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava patří k nejvýznamnějším vodárenským subjektům v České republice a každoročně investují stovky milionů do řady projektů v oblasti modernizace vodohospodářské infrastruktury. Nechybí proto články o nejdůležitějších akcích posledních měsíců v Budišově nad Budišovkou, Karviné, nebo o modernizaci vodojemů systému Ostravského oblastního vodovodu.

„Dva články se také zabývají dotačními tituly v našem sektoru. První z nich je pokračováním programu pro obce v oblasti budování domovních čistíren odpadních vod, druhý pravděpodobně poslední výzvou, v níž je možné získat na vodovody a kanalizace prostředky z Evropské unie. V ní bude k dispozici 3,7 miliardy korun,“ uvedl mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Před několika týdny server vodarenstvi.cz informoval o vzdělávacím program Strom života. Zájem o něj je velký a v magazínu lidé najdou informace o tom, jaký ohlas projekt vyvolal u samotných účastníků. Nechybí zmínka o akcích neziskových organizací, ve kterých jsou aktivní zaměstnanci společnosti.

Zajímá vás kvalita vody? Jeden z článků vám popíše nenahraditelnou rolu senzorických zkoušek vody a popíše, jak podstatou roli sehrávají i v době moderních technologií lidské smysly a vnímání.

Inspirativní čtení a úspěšný start do nového, byť zřejmě chmurného listopadu, vám přeje redakce portálu vodarenstvi.cz.

Magazín dostupný zde. 

Scroll to Top