Projekt LIFE podpoří ohrožené ekosystémy

blank

Na jihu Čech odstartoval projekt CZ-SK South Life. Program za více než sedm milionů korun pomůže ohroženým druhům a ekosystémům v jižních Čechách i na jižním Slovensku. Life je v České republice 11. podpořeným projektem v kategorii Nature. Měl by přispět obnově luk, lesů, pastvin a také rozvoji hydrologického režimu slatinišť a rašelinišť. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí.

„CZ-SK South LIFE bude realizován na území evropsky významných lokalit vyhlášených v rámci soustavy Natura 2000. Je zaměřen na zlepšení stavu a následnou ochranu ohrožených druhů rostlin, živočichů i celých přírodních stanovišť. Často se jedná o přírodní fenomény vzácné nejen v rámci České republiky a Slovenska, ale celé Evropské unie,“ uvedl ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Do projektu se zapojí majitelé dotčených pozemků, obce, školy, široká veřejnost nebo návštěvníci regionu. Hlavními koordinátory programu jsou v Česku Jihočeský kraj a na Slovensku Státní ochrana přírody Slovenské republiky a Bratislavské regionální ochranářské sdružení.

Scroll to Top