Luže finančně podpoří obyvatele v likvidaci splašků

blank

Město Luže každoročně poskytne grant lidem, kteří si budou chtít postavit domovní čistírnu odpadních vod nebo nepropustnou vyvážecí žumpu. Zastupitelstvo o tom rozhodlo na základě skutečnosti, že ne všichni majitelé domů mohou začít řešit kanalizaci ve chvíli, kdy jsou dostupné dotační tituly s časovým a finančním omezením. Informoval o tom Chrudimský deník. 

„Vlastní grantový program budeme vyhlašovat každoročně a zapojit se tak do něj mohou občané, kteří žijí v oblastech, kde není možné se napojit na sdruženou kanalizaci pro likvidaci splašků,“ informoval starosta Luže Radek Zeman.

Město má ze zákona nařízeno, že musí odkanalizovat svou zástavbu v případě, že má více než dva tisíce obyvatel. Tuto podmínku však Luže splňuje jen s okolními obcemi. „Podle směrnice ministerstva by se tato částka měla rovnat 80 tisícům korunám na jednoho obyvatele. To jsme splnili pouze u obcí Bělá a Radim, u ostatních jsme na trojnásobku,“ pokračoval Radek Zeman.

Zastupitelstvo zatím grant schválilo jako záměr. Do samotné realizace tak stále zbývá dostatek času. „Teprve se budeme zabývat tím, jak nastavit pravidla, kolik peněz na grant budeme uvolňovat a s tím souvisí ještě spousta dalších věcí. Vše je v plenkách,“ doplnil starosta.

Od 16. října je také možné žádat o finanční prostředky v rámci dotační výzvy ministerstva životního prostředí na domovní čistírny odpadních vod. Ministerstvo na zlepšení čištění splaškových vod uvolnilo 200 milionů korun. Při pilotní výzvě loni na podzim nabídlo 100 milionů korun.

„Jsem rád, že se podařilo nastavit Národní program Životní prostředí tak, aby se vyplnila mezera k dotacím z evropských fondů. Zlepšit životní prostředí občanům tak mohou i starostové v malých a nízkorozpočtových obcích, což je i případ těchto dvou výzev. Podpora zeleně a domovních čistíren v obcích je dalším z řady kroků, kterými aktivně reagujeme na klimatické změny, podporujeme ochranu zdrojů vody a boj se suchem,“ uvedl před několika dny ministr životního prostředí Richard Brabec.

V České republice je odkanalizováno zhruba 85 procent obyvatel. „Soustavy moderních domovních čistíren se ukázaly jako cenově efektivní a ekologicky přijatelná alternativa ke starým jímkám či septikům, které bývají velkým zdrojem znečištění vod. Výhodou domovních čistíren je navíc vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění,“ sdělil také Brabec.

Scroll to Top