Zástupci SOVAK ČR a CzWA podepsali memorandum o spolupráci

blank

Dne 26. 10. 2017 podepsali zástupci dvou etablovaných institucí na trhu zabývajících se pitnou a odpadní vodou, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., (SOVAK ČR) a Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA) memorandum o spolupráci. Za SOVAK ČR dokument podepsal předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., Ing. František Barák a za Asociaci pro vodu ČR z.s. doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Předseda SOVAK ČR při této příležitosti uvedl, že „zatímco SOVAK ČR řeší provoz, tedy výrobu, dodávku pitné vody a odkanalizování, vyčištění vody a její návrat do přírody, kolegové z Asociace pro vodu ČR nám pomáhají provozní problémy řešit z pozice vědecké a akademické.“ Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., doplnil, že „spolupráce se SOVAK ČR je nejefektivnější cesta, jak poznatky dostat do praxe“.

Společným cílem SOVAK ČR a CzWA je prohloubit úroveň poznatků vědy a výzkumu v oboru vodovodů a kanalizací. Obě instituce disponují kvalitním odborným aparátem a pořádají pro své členy i veřejnost řadu školení a akcí. Již v současnosti probíhá výměna kvalifikovaných odborníků, kdy například experti z CzWA přednášejí na seminářích pořádaných SOVAK ČR a naopak. Do budoucna by měla tato prospěšná činnost zintenzivnit. Důležitým bodem, na němž se obě instituce shodují, je také příprava oboru vodovodů a kanalizací na nová legislativní opatření v oblasti pitných vod, odpadních vod, odpadů a recyklace zdrojů, plynoucích z požadavků deklarovaných institucemi a orgány Evropské unie a s těmito požadavky související legislativy. Docházet by také mělo ve větší míře k přenosu informací ze zahraničních asociací IWA, EWA a EurEau pro členy SOVAK ČR a členy CzWA.

Obě strany se shodly na tom, že jednou z priorit by měla být spolupráce SOVAK ČR a CzWA v oblasti středního školství, tedy podílení se na přípravě vzdělávacích oborů a programů v oblasti vodního hospodářství, přípravě a vydávání skript a odborných publikací pro provozovatele vodovodů a kanalizací. „Vnímám, že dostatečný počet kvalifikovaných pracovních sil v oboru vodního hospodářství nám dlouhodobě chybí a můžeme tak podpořit celkovou osvětu společnosti, třeba i výukou na základních, středních i vysokých školách,“ zdůraznil doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák připomenul, že „poprvé v letošním roce SOVAK ČR otevřel kurz Provozovatel vodovodů a 

kanalizací zakončený maturitou, který umožňuje zvýšit kvalifikaci a zajistit odborníky pro obsluhu vodohospodářských zařízení a byl o něj velký zájem.“ Velkým problémem je, že obor vodovodů a kanalizací se všeobecně potýká s klesajícím zájmem mezi dospívající mládeží. SOVAK ČR přispívá ke zlepšení situace i tím, že například na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2017 měli všichni studenti a učni technických oborů přístup zdarma, několik vysokoškolských studentů má možnost se bezplatně zúčastnit také významné oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017 v Ostravě.

Ing. Oldřich Vlasák,
ředitel SOVAK 

Převzato ze www.sovak.cz

Scroll to Top