Půlmiliardová investice ministerstva financí do vodohospodářství

blank

Ministerstvo financí poskytne ministerstvu zemědělství půl miliardy korun. Alokovaná částka je určena pro rozvoj investičních programů ve vodohospodářské sféře v menších obcích.

Prostředky budou využity v programech, u nichž výzvy už proběhly, a na připravené a schválené akce, které již lze zahájit. Financování těchto projektů se podařilo zajistit v souvislosti s rozpočtovými úsporami, kterých bylo dosaženo v kapitolách spravovaných ministerstvem financí. Na zmiňovaných 500 milionech se dohodli zástupci obou ministerstev. Dohodě předcházelo posouzení případného rozpočtového posílení investic vlády napříč jednotlivými resorty, které zpracovalo ministerstvo financí.

Scroll to Top