Napětí kvůli přehradě v Nových Heřminovech eskaluje

blank

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součásti principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň. Obec žádá dílčí úpravu koryta řeky Opavy.

„Přehradu na horním toku řeky Opavy dle odborníků nelze postavit na jiném místě. Přesto ji Nové Heřminovy odmítají a prosazují nevhodný, zastaralý a nesolidární návrh ochrany před povodní založený na tom, ať se každý stará, jak umí. Nyní dokonce požaduje, aby Povodí Odry začalo připravovat povodňovou ochranu jen pro jejich obec,“ uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Něco takového však odmítá starosta obce Ludvík Drobný. „O nic takového jsme nežádali. Navrhli jsme, ať zkusíme společně postupovat tam, kde je šance, že se domluvíme. Tedy na opatřeních, která jsou na přehradě nezávislá,“ vysvětlil Drobný. Obec také žádá nezávislý oponentní posudek ke studii Václava Čermáka, který navrhuje chránit obce a města bez přehrady prostřednictvím úprav koryta, odstranění překážek v průtoku vody, vyvýšení řady mostů i břehů a protipovodňových zdí. Drobný doplnil, že v případě, že nezávislý posudek řešení vyloučí, začne obec o přehradě jednat.

„Pokud by se každá obec chránila vlastní hrází, voda by se při povodni již tolik nerozlévala, a o to rychleji a s větším průtokem by směřovala níže. Pokud je těch obcí několik, znamená to významný negativní vliv na povodňovou vlnu,“ sdělil technický ředitel Povodí Petr Březina, podle kterého by to ohrozilo i sousední Polsko. S oponentním posudkem však ministerstvo zemědělství nepočítá.

Ještě než se začne stavět přehrada Nové Heřminovy na Bruntálsku, musí být ze zátopového území přeložena silnice první třídy mezí Novými Heřminovy a Zátorem. Přeložka představuje obchvat, který si vyžádá nejméně miliardu korun. Kvůli nutnosti postavit obchvat se zahájení stavby samotného vodního díla posouvá nejméně o pět let. Stavba přehrady tak začne nejdříve v roce 2025.

Scroll to Top