Lidé pijí vodu s vyšším obsahem železa, situace by měla být napravena ...

blank

Podle rozborů Severočeských vodovodů a kanalizací obsahuje voda z veřejného vodovodu v Horské Kamenici na Železnobrodsku více železa. Jak se tam dostalo? S největší pravděpodobností za starého litinového potrubí.

Hodnoty naměřeného železa bezprostřední zdravotní riziko spokojené s konzumací vody nepředstavují. Podle provozovatele je voda pitná a krajská hygienická stanice vydala povolení pro zvýšení mezního limitu železa ve vodě. Ten je nově na hranici 0,4 miligramu na litr s dobou odstranění závady do 30. září 2020.

Zvýšené množství železa ve vodě se může projevovat jejím načervenalým zbarvením nebo železitou chutí. S obsahem železa ve vodě se pravidelně objevuje také mangan. Tato látka obvykle ve vodě vytváří mastné skvrny. Železo i mangan se dá z vody odstranit prostřednictvím několika metod. Jedná se například o mechanickou aeraci, oxidaci nebo filtraci.

Scroll to Top