Spolek Zdravý a bezpečný Březhrad se odvolal proti povolení k provozu chemické ...

blank

Obyvatelé Březhradu dlouhodobě bojují proti chemické čistírně odpadních vod. Odvolávají se při tom na studii, která ji označila za nebezpečnou. Odpady v ní totiž obsahují těžké kovy, barvy, laky nebo chróm. V případě havárie by látky údajně mohly výrazně poškodit vodárenské a lázeňské lokality poblíž Hradce Králové.

Krajský úřad Královehradeckého kraje v létě udělil chemické čistírně povolení k provozu. Nyní bude celou záležitost řešit ministerstvo životního prostředí. Chemická čistírna by měla nahradit biologickou čistírnu v areálu bývalého masokombinátu. Podle Spolku zdravý a bezpečný Březhrad je objekt ve špatném technickém stavu a jeho provoz představuje vážné riziko pro životní prostředí.

Odpůrci čistírny poukazují také na zkušební vrt, jehož úkolem je zkoumat, jestli provoz neznečišťuje podzemní vody. Podle nich je však vrt umístěn před čistírnou a není schopný provoz kontrolovat. Spolku také vadí postoj krajského úřadu, který je měl špatně informovat o ústním jednání. Výhrady spolku k práci úředníků už vedení kraje zamítlo.

 

Scroll to Top