SOVAK ČR: Zaujalo nás v časopise Moderní obec

blank

V časopise Moderní obec č. 10/2017 vyšel článek „Česká voda do českých rukou? Hlavně to musí být ruce odpovědných profesionálů“. Text se zaměřil na některé aspekty, které s sebou přináší vlastnictví a provozování vodohospodářského majetku. Rozebírána je například často diskutovaná výše plateb za vodné a stočné, která by přitom neměla být jediným kritériem při posuzování celkové efektivity provozování vodovodů a kanalizací a vyváženosti smluvního vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku.

Zdůrazňován je také fakt, že by v rámci kalkulace výše plateb za vodné a stočné měly být vytvářeny prostředky na opravu a obnovu vodohospodářské infrastruktury. Své vyjádření pro Moderní obec poskytli Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR, Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství a Pavel Drahovzal, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR. Článek je doplněn i krátkým rozhovorem na téma nakládání s vodohospodářským majetkem obcí a měst s Josefem Malířem, který byl jedním z řečníků na semináři Fakta o vodě v Poslanecké sněmovně. Více se dozvíte zde.

Text byl převzat z www.sovak.cz

 

Scroll to Top