V Jivnu řeší nedostatek vody, pomůžou nové vrty?

blank

Malá obec na Českobudějovicku dlouhodobě bojuje s nedostatkem vody. S podporou státních dotací by mohly na jihu Čech vzniknout dva nové vrty. Stávající studna a vrt, které dodávají vodu do vodovodního řadu, už nestačí. 

Situace v Jivnu zašla tak daleko, že během dubna a května musel Čevak vodu do Jivna dovážet v cisternách. Jen za dopravu obec s třemi sty obyvateli zaplatila společnosti sto tisíc korun. Jivno proto začalo hledat nové zdroje a v současnosti testuje dva vrty. Na projekt za 700 tisíc korun získalo Jivno dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 80 procent. V lokalitě Vyhlídky má vzniknout i vodovod a kanalizace.

Podle územního plánu má v Jivnu v blízké budoucnosti žít zhruba o sto obyvatel více. S plánovaným rozvojem obce muselo vedení řešit řadu námitek. Komplikace se nesly zejména kolem lokality podél Rudolfovského potoka a lomu. Oblast totiž na návrh ekologů Jihočeský kraj zaevidoval jako významný krajinný prvek.Nové zásahy do krajiny tak budou schvalovat orgány ochrany přírody a krajiny.

V Jivně a jeho okolí není na vodovod a kanalizaci napojeno zhruba 200 rekreačních objektů. „Dnes platný územní plán byl třikrát přezkoumáván. Na základě rozhodnutí kraje musela obec vypracovat jeho částečnou změnu, podklady k ní jsme předali projektantovi,“ dodal starosta Pavel Halámka.

Dotaci na nové vrty získaly v létě například Dobřany u Plzně. Díky nim se město vyhne případným problémům se zásobováním vodou, které v současnosti hrozí při výpadku jednoho ze stávajících vrtů. Starosta Dobřan Martin Sobotka dotaci vítá. Podle něj město očekává v oblasti, kde vrty plánuje, výrazně měkčí vodu.

Ilustrační foto

 

 

Scroll to Top