Modernizace infrastruktury na památkově chráněném sídlišti Baba II

blank

Rozsáhlou modernizací projde vodovod a kanalizace na sídlišti Baba II v pražských Dejvicích. Investiční náklady se pohybují kolem 23 milionů korun. Zhotovitelem je společnost EKIS.

Práce v Dejvicích začnou opravou stávající kanalizace, kterou se následně protáhne rukávec o příslušném průměru. Dále se rukávec zpevní a vytvoří nové potrubí. Jedná se o bezvýkopovou technologii, kterou lze aplikovat i za nepříznivých klimatických podmínek. Součástí stavby je také oprava povrchů v celé šířce komunikací. Novou mozaikovou dlažbu dostanou chodníky.

Stavbu symbolicky zahájila radní hlavního města Prahy pro oblast infrastruktury a životního prostředí Jana Plamínková, která uvedla, že Baba patří z architektonického hlediska k významným lokalitám a veřejný prostor bude mít po modernizaci opět patří vzhled.

Scroll to Top