Díky obnoveným filtrům v Úpravně vody Káraný poteče do části Prahy kvalitnější ...

blank

Úpravna vody Káraný má šest zmodernizovaných filtrů. Část pražských domácností se může těšit na kvalitnější vodu. Rekonstrukce filtrů by měla zajistit přísun kvalitnější vody po dobu několika desítek dalších let.

Úpravna má celkem 24 filtrů, které pocházejí z roku 1968. Prvních šest bylo inovováno teprve před pěti lety. Vodohospodáři v Káraném také vyměnili původní ocelové potrubí za nerezové. Úpravna zásobuje pitnou vodou zhruba třetinu Prahy.

Káranská vodárna je rozdělena do dvou částí, které se liší způsobem výroby pitné vody. V prvním případě se jedná o systém břehové infiltrace, využití přirozené infiltrace jizerské vody do štěrkopískových náplavů a její čerpání prostřednictvím mnoha vrtů podél řeky Jizery. Druhý způsob je umělé obohacování podzemních zdrojů vody. Povrchová voda se po mechanickém přečištění vsakuje pomocí zasakovacích van do horninového prostředí, kde se zbaví nepřípustných organických látek a obohatí se o potřebné minerály.

 

Scroll to Top