Vyšlo nové číslo časopisu SOVAK!

blank

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR přichází s letošním desátým vydáním časopisu SOVAK. Na obálce čtenáři najdou fotografie Úpravny vody Podhradí, kterou provozují Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze, jíž provozují Ostravské vodárny a kanalizace.

V úvodních textech je pozornost věnována zkušenostem výše uvedených společností ze svých projektů, čtenáři se tak mohou seznámit například se Smart Meteringem, chytrým měření, a také s přípravou a realizaci sanací akumulačních prostor. Náplni a významu „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ k zajištění vodních zdrojů a obsahu a významu tohoto významného strategického vládního dokumentu pro aktivity, které je třeba směřovat k zabezpečení vodních zdrojů na našem území, se věnoval Pavel Punčochář z ministerstva zemědělství.

S koncepcí ochrany proti suchu částečně souvisí i článek Josefa Nepovíma „Další výjimka z povinnosti platit za odvádění srážkových vod.“ Miroslav Kos se věnuje nové vyhlášce č. 237/2017 Sb., která má dopad na zpracování čistírenských kalů, jež se využívají při výrobě organických hnojiv a substrátů.

Pokud se mezi čtenáři najdou příznivci vodohospodářské historie, tak mohou ocenit článek na téma skleněných vodovodních trub od Marka Coufala, který v bohatě obrazově vybaveném shrnutí přiblížil jak projekční přípravu a realizaci skleněných vodovodů, tak výhody a nevýhody skleněného potrubí.

A co přináší tradiční rubrika Z regionů? Například slavnostní křest Dvorku Járy Cimrmana u Vodárenské věže v Českých Budějovicích, nebo projekt Balená voda pro seniory či zdravotně postižené, který realizují Pražské vodovody a kanalizace. Co vše nabízí nejnovější vydání časopisu, se lze dozvědět zde.

Scroll to Top