Znečištění ovzduší z námořní dopravy postihuje okolí přístavů

blank

Emise znečišťujících látek a skleníkových plynů z námořní dopravy v celosvětovém měřítku v poslední dekádě rostly. Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí uvedla, že námořní doprava patří k nejméně regulovaným sektorům v oblasti vlivu na životní prostředí.

Odborníci odhadují, že zhruba 70 % znečištění z námořní dopravy je v globálním měřítku produkováno do vzdálenosti kilometru od pobřeží. Zpráva taky zdůraznila, že datová základna pro vliv námořní dopravy na životní prostředí není tak kvalitní jako pro posuzování ostatních druhů dopravy. Na konci 1. dekády 21. století se námořní doprava podílela zhruba 3,5 % na globálních emisích skleníkových plynů a mezi roky 1990-2010 vzrostly emise z námořní dopravy v EU o 35 %.

Podle EEA lze dosáhnout snížení emisí poklesem spotřeby paliva, k čemuž mohou pomoci nové technologie nebo přechod k alternativním palivům, jako je zemní plyn.

Začátkem října jsme informovali o ambiciózním plánu rotterdamského přístavu. Správa přístavu chce zakročit proti emisím a čerpat geotermální energii. V současnosti Nizozemci zkoumají podloží zhruba pět kilometrů pod povrchem země, kde leží materiál slibný pro čerpání geotermální energie. Jedná se o nejstarší energii na světě a je projevem tepelné energie zemského jádra, jež vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil.

Scroll to Top