Rada v Praze odsouhlasila návrh Memoranda o vodě

blank

Městská rada souhlasí s návrhem Memoranda, které se týká spolupráce při zásobování Pražské metropolitní oblasti vodou a zlepšování kvality povrchových vod. Memorandum v listopadu předloží radní Jana Plamínková ke schválení zastupitelstvu hlavního města Prahy. Informoval o tom portál prazskenovinky.cz. 

Spolupráce Prahy se Středočeským krajem reaguje na současnou situaci, kdy je suchem ohrožena významná část území České republiky. „Vzájemná propojenost Pražské metropolitní oblasti, tedy propojenost vodárenských systémů hlavního města Prahy a navazujících oblastí Středočeského kraje, je největší v celé České republice. Vodohospodářská infrastruktura zahrnující mimo jiné i významné vodní zdroje Želivka a Káraný umístěné na území Středočeského kraje dnes zásobuje pitnou vodou 1,27 milionu obyvatel hlavního města Prahy a dalších 250 000 obyvatel v navazující Pražské metropolitní oblasti. Spolupráce obou regionů je proto nezbytná a podpis memoranda, v němž se hlavní město Praha a Středočeský kraj zavazují koordinovat své budoucí kroky při přípravě konkrétních projektů k zabezpečení množství a kvality pitné vody, logický,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Praha chce také spolupracovat na řešení problematiky znečištěných odpadních vod. Zmírňováním negativních dopadů sucha a nedostatku vody se dlouhodobě věnuje i vláda ČR. V této návaznosti vláda v létě schválila „Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky.“ V současnosti jsou také zpracovávány Plány rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů pro Prahu a Středočeský kraj.

Scroll to Top