Veřejná debata v Hodoníně řešila vysychání lužní krajiny

blank

Třicítku účastníků veřejné debaty v Hodoníně zajímal zejména osud Pomoraví mezi Rohatcem a soutokem s Dyjí. Během setkání zazněly otázky typu, proč vysychá lužní krajina, zda má situace nějaké dlouhodobě udržitelné řešení. „Že tento pás území vysychá, je dlouhodobý problém, který má počátky v regulaci řeky Moravy. Navíc se to zhoršuje suchem posledních let,“ upozornil předseda Hnutí Brontosaurus Podluží Dalimil Toman.

Do ohrožené oblasti organizuje Hnutí Brontosaurus celou řadu exkurzí. „Pokud se neudělá opatření, aby se tyto lesy opět zaplavily, což se dělalo například na Soutoku, dojde k proměně skladby lesa se všemi důsledky i pro živočichy. Druhy, které byly přizpůsobené na záplavy, postupně mizí a některé už dokonce vymizely,“ podotkl Toman.

Vodohospodářský a krajinný architekt Tomáš Havlíček uvedl, že řešením je dát více prostoru řece Moravě, a to obnovou koryta a zaměřením zemědělských dotací na správu krajiny. „Systémovým řešením by bylo vytvořit paralelní menší koryto k tomu současnému. Jenže to je neprůchodné vzhledem k vlastnictví pozemků a protichůdným zájmům některých firem,“ dodal Havlíček. Na další příklad pro oživení oblasti v podobě obnovy říčního ramene Hrnčířské Louky u Veselí nad Moravou upozornil David Veselý z Povodí Moravy. „Odtěžila se skládka odpadu, kde byly také pneumatiky. A plochy se zamokřily někde až do hloubky tří a půl metru,“ uvedl Veselý. Na problematiku narazili přírodovědci také při rozsáhlé studii dvanácti tisíc stromů. „Staré stromy rychle mizí a mladší generace chybějí. Ani prognóza do budoucna není dobrá,“ sdělila za Biologické centrum akademie věd Daniela Procházková.

Zdroj: Deník 

Foto: Karel Plechač 

Scroll to Top