Írán je pro české investory mimořádná příležitost

blank

Írán je po Saúdské Arábii druhým nejsilnějším ekonomickým hráčem Středního Východu. Tamější vláda vytyčila jako nejbližší program rozvoj a modernizaci železniční dopravy, ochranu životního prostředí a modernizaci vodního hospodářství. Zvlášť do ochrany prostředí a vodohospodářství chce země investovat zhruba 1,7 miliardy amerických dolarů.

Írán skýtá obrovský potenciál pro český průmysl. Zejména ve strojírenství, zemědělství nebo leteckém průmyslu. V současné situaci, kdy se země potřebuje rozvíjet, ale mají šanci prakticky všechna průmyslová odvětví. Navíc můžeme navázat na historicky velmi dobré obchodní vztahy mezi Íránem a naší zemí,“ uvedl předseda zahraniční sekce Hospodářské komory ČR Ilja Mazánek na nedávném Dnu Íránu v Praze. Český zastupitelský úřad registruje zhruba 80 českých firem, které mají v Íránu obchodní partnery. Mnoho vrcholných politiků a zástupců českých společností v poslední době do země také míří s cílem představit možnosti svých firem.

Zásoby pitné vody z obnovitelných zdrojů v Íránu poklesly během krátkého období ze 130 na 116 miliard kubíků. Nedostatek pitné vody trápí největší íránská města i mnoho venkovských regionů. V zemi panuje dlouhodobé extrémní sucho a úřady registrují zhruba čtrnáctiprocentní ztráty vody kvůli zastaralému vodovodnímu potrubí. Jednou z priorit vlády ve vodohospodářské oblasti je výstavba nových odsolovacích zařízení a recyklace užitkové a pitné vody.

Další významnou příležitostí pro české investory je Srbsko, které se dodnes vypořádává s rozpadem Jugoslávie v 90. letech. V součtu s dlouhodobou politickou nestabilitou, častými změnami ekonomických priorit a odkládáním investic do takzvaných zelených technologií, je výsledkem tristní stav tamějšího odpadového hospodářství, čistíren odpadních vod, emisí v průmyslu a energetiky. Odborné odhady hovoří o tom, že si celková ekologizace Srbska vyžádá nejméně 14 miliard eur. Největší investice si vyžádá vodohospodářská infrastruktura, kde bude v následných 15-20 letech potřeba zhruba 9 miliard eur, z čehož by měly 4 miliardy připadnout na čistírny odpadních vod.

Scroll to Top